Odpowiedź z Gminy Stare Juchy, pow. ełcki

Przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi, ale nawał obowiązków i urlopy.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Gmina wydaje "Wieści Gminne" w br. był to jeden numer
, niestety nie mam numeru w pdf

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy;

j.w.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
l
ink do starych numerów:
http://www.stare-juchy.pl/aktualnosci/i,wiesci-gminne-dostepne-w-internecie,465.html

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

nie mamy rejestracji w sądzie

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

są dostępne w linku j.w.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wieści gminne są "bezkosztowe". Artykułu to przedruki ze strony:
www.stare-juchy.pl

Ponadto w okresie 2016 i 2017 gmina miała zawartą umowę na umieszczanie
informacji w "Dwutygodniku Mazurskim" jeden raz miesiącu , jedną stronę.
Teksty pisali urzędnicy i jednostki organizacyjne. Koszt wynosił 800 zł
brutto x 24 miesiące.

Ponadto opłacaliśmy koszty ogłoszeń o sprzedaży nieruchjomości,
przystąpieniu do sporządzanie planów i inne wymagane przepisami. Koszt
rocznie nie przekraczał 2000 zł.

Jarosław Franczuk

Sekretarz Gminy