Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Or 1431.08.2018

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
18 lipca informujemy, że od wielu lat w Gminie Teresin wydawany jest
samorządowy informator "Prosto z Gminy". Jednostką odpowiedzialną za
redagowanie i wydawanie gazety jest Urząd Gminy. Oprócz tego prowadzimy
stronę internetową www.teresin.pl <http://www.teresin.pl> , obligatoryjnie
stronę bip.teresin.pl oraz FB. Nasza gazeta "Prosto z Gminy" nie jest
zarejestrowana w sądzie. Gazetę "Prosto z Gminy" w formacie PDF można
znaleźć na stronie www.teresin.pl <http://www.teresin.pl> w zakładce
"Informator Samorządowy Prosto z Gminy" . Wydatki Gminy na promocję w 2015
- 78 589, 56 zł. , 2016 - 73 016, 68 zł. , 2017 - 74 432, 92 zł. w 2018 do
tej pory - 38011, 70 zł. Wśród wydatków na promocję największa kwota
obejmuje wydawanie naszej bezpłatnej gazety "Prosto z Gminy" w dwóch
tysiącach egzemplarzy miesięcznie. Resztę kwoty obejmuje ogłoszenia i
komunikaty, artykuły promocyjne i informacyjne o wydarzeniach w Gminie w3
gazetach powiatowych i audycje w Radio Niepokalanów oraz gazecie dla
młodzieży "Młody Sportowiec". W 2015 r. Gmina wydała folder promujący Gminę
- 5221, 35 zł. , a w 2016 telewizja TVP zrealizowała film o historii
Teresina i Niepokalanowa z cyklu "Teresin - Perły Mazowsza" za kwotę 35 055
zł.

Grażyna Cierpis-Przysucha

Sekretarz gminy Teresin

Proszę o przesyłanie wniosków na adres Urzędu Gminy :
{{ email }} <mailto:{{ email }}> . , a nie na
{{ email }} <mailto:{{ email }}> . lub na
obydwa adresy. Byłam na urlopie i dopiero po powrocie z urlopu wiadomość
została odczytana, stąd opóźnienie w odpowiedzi na wniosek.