Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul.Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Odpowiadając na maila z dnia 17 lipca br. w sprawie mediów
prowadzonych przez Gminę i jednostki organizacyjne Gminy uprzejmie
informuję, że Gmina Złoczew nie prowadzi mediów w żadnej formie.
Wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń, publikacjami sponsorowanymi
oraz innymi materiałami promocyjnymi publikowanymi w mediach wynosiły
odpowiednio:
2015 r.- 467,- zł
2016 r.- 1 965,- zł
2017 r. - 3 656,- zł
2018 r. - 1 085,- zł

Z poważaniem
Anita Szremska
Sekretarz Miasta