Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej zarejestrowany w tutejszym Urzędzie pod nr sprawy OR-III.1431.170.2018.

Pozdrawiam

Agata Frączek
Wydział Kontaktów Społecznych
Urząd Miejski w Zabrzu
afraczek@um.zabrze.pl
umz@um.zabrze.pl
tel. 32 273 97 47

Załączniki