ODPOWIEDŹ

na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Gminy Wiśniew w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej złożony przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska, ul. Ursynowska
22/2, 02-605 Warszawa w dniu 18.07.2018 r. - na podstawie art. 61
Konstytucji RP - dnia 01.08.2018 r. udzielając odpowiedzi na zadane w
treści wniosku pytania, przekazuje się następujące informacje:

- w Urzędzie Gminy Wiśniew prowadzona jest internetowa rozgłośnia radiowa -
"Twoje Radio Wiśniew". Radio dostępne jest na stronie www, link -
http://radiowisniew.pl/;

- gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma;

- wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
lub innego typu promocję przedstawiają się następująco:

w roku 2015: 15 633,30 zł;

w roku 2016: 28 217,66 zł;

w roku 2017: 16 809,50 zł;

w roku 2018 do dnia 01.08.2018 r.: 12 761,80 zł.

Ilona Kowieska

Urząd Gminy Wiśniew

ul. Siedlecka 13

08-112 Wiśniew

tel. 25 641-73-13 w. 107, kom. 603 309 274

www.wisniew.pl <http://www.wisniew.pl/>

www.radiowisniew.pl <http://www.radiowisniew.pl/>