Szanowni Państwo,

Uprzejmie dziękujemy za odpowiedź na nasz wniosek o informację w sprawie prowadzonych przez Państwa mediów. W nawiązaniu do tej odpowiedzi prosimy o informację czy umieszczone w internecie wydanie Ziemi Dobiegniewskiej jest jedynym istniejącym? Jeśli nie, prosimy o przesłanie wersji papierowych (czterech wcześniejszych wydań) na adres: Sieć Obywatelska Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa.

Łączymy wyrazy szacunku,

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego