---
Pozdrawiam,
Urszula Rytel
Inspektor ds. promocji i kontaktów z mediami
Tel. 29 644 29 87
e-mail: urytel@malkiniagorna.pl

Urząd Gminy
Ul. Przedszkolna 1
07-320 Małkinia Górna
Tel. 29 644 80 00
Fax. 29 74 55 118
<http://www.malkiniagorna.pl/> http://www.malkiniagorna.pl
e-mail: <mailto:poczta@malkiniagorna.pl> poczta@malkiniagorna.pl

Załączniki