---
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej -
Gmina Wierzbica
Data: 2018-07-30 11:34
Od: Urząd Gminy w Wierzbicy <{{ email }}>
Do: {{ email }}

Witam

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 18.07.2018
r.

Przesyłamy odpowiedź na ten adres po wcześniejszej konsultacji
telefonicznej dokonanej przez pana Macieja Kotowskiego w związku z
niemożliwością przekazania odpowiedzi na adres
sprawa-8430@fedrowanie.sieć obywatelska.pl.

Załączniki

  • odp._na_wniosek_o_udzielenie_inf._publicznej.pdf