Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do pisma z 23 lipca 2018 roku o numerze OA.1431.43.2018.BIE, uprzejmie informuję, że pytamy o wszelkie wydatki które ponoszone są wobec innych mediów, nie prowadzonych przez urząd, w których gmina lub jej władze promują swoje działania.

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list