Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie
informuję:

1. W Gminie Kolbudy obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej. Dostępna pod adresem:

http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/uchwala_97_2015.pdf

2. W Gminie Kolbudy nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego.

3. Nie powołano rady oświatowej.

4. W Gminie Kolbudy obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Dostępna pod adresem:

http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/uchwala_278_2017.pdf

5. Liczba przyjętych uchwał:
2014 - 134
2015 - 121
2016 - 108

6. W latach 2014 - 2016 nie odbywały się konsultacje z mieszkańcami.

7. Utworzono młodzieżową radę gminy.

8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.

9. Wyodrębniono fundusz sołecki. Link do uchwały:

http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/xliii3412014.pdf

10. W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

z poważaniem

Sekretariat Urzędu Gminy w Kolbudach

Pobierz list