W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w trybie ustawy o
dostępie do informacji publicznej

Pozdrawiam,

Halina Berezowska

Wydział Organizacyjny
Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim

Załączniki

Pobierz list