Witam,
w odpowiedzi na e-maila z dnia 9 stycznia 2018 r. informuje, że:
1.W Gminie Moszczenica nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2.W Gminie Moszczenica nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
3.W Gminie Moszczenica nie została powołana rada oświatowa.
4.W Gminie Moszczenica obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
Link do uchwały: http://moszczenica.bipst.pl/index.php?grupa=38211
5.Liczba przyjętych uchwał przez Radę Gminy Moszczenica w latach 2014 - 2016
Rok 2014 - 37
Rok 2015 - 116
Rok 2016 - 104
6.Gmina Moszczenica w latach 2014 - 2016 nie prowadziła konsultacji z mieszkańcami.
7.W Gminie Moszczenica nie została utworzona młodzieżowa rada gminy.
8.W Gminie Moszczenica nie została utworzona gminna rada seniorów.
9.W Gminie Moszczenica wyodrębniono fundusz sołecki.
Link do uchwały: http://moszczenica.bipst.pl/index.php?grupa=38652
10. -
11.W Gminie Moszczenica nie funkcjonuje budżet obywatelski.
12. -
13. -

Pozdrawiam
Ewa Łągwa
Podinspektor ds. Kontroli
Urząd Gminy w Moszczenicy
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel. 44 616 96 25 wew. 117
Ewa.Lagwa@moszczenica.eu
www.moszczenica.pl<http://www.moszczenica.pl>
[http://moszczenica.pl/upload/herb.gif]
Moszczenica - Najbardziej Innowacyjna Gmina w Polsce*
________________________________
*według rankingu Rzeczpospolitej 2011

Pobierz list