W nawiązaniu do przesłanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej
uprzejmie informuje ,że :

- liczba przyjętych uchwał w latach 2014 - 2016 wynosi 160.

- tak utworzono młodzieżową radę gminy

Tak wyodrębniono fundusz sołecki - uchwała Nr XXVIII/159/2014 Rady Gminy
Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia o
wyodrębnieniu w budżecie gminy Polska cerekiew środków stanowiących fundusz
sołecki. Uchwała dostępna w BIP w zakładce UCHWAŁAY RADY GMINY - KADENCJA
2010 - 2014

Na pozostałe pytanie odpowiedzi są negatywne.

Pozdrawiam
Urszula Golisz

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew

tel: 77/4801470