Dzień dobry

Potwierdzam odbiór Wniosku o udostepnienie informacji publicznej w dniu 09.01.2018r.

Sekretariat
Sylwia Walska
Te. 15 811-27-15