Dzień dobry,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 w Sosnowcu przesyła w załączniku
odpowiedzi na pytania dotyczące wniosku o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

Joanna Sajdak

dyrektor szkoły

--
Administratorem Pana/Pani danych adresowych oraz adresu e-mail jest
Szkoła Podstawowa nr 36 w Sosnowcu 41-216, przy ul. Czołgistów 12.
Szkoła Podstawowa nr 36 w Sosnowcu przetwarza Pana/Pani dane wyłącznie w
celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Informujemy, że ma
Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru- Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), ul.
Stawki 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Szkoły Podstawowej nr 36w
Sosnowcu: {{ email }}, tel. 32 292 44 64 wew. 217."

Załączniki

 • SKMBT_22324020809552.pdf
 • SKMBT_22324020809551.pdf
 • SKMBT_22324020809550.pdf
 • SKMBT_22324020809541.pdf
 • SKMBT_22324020809540.pdf
 • SKMBT_22324020809530.pdf
 • SKMBT_22324020809230.pdf
 • SKMBT_22324020809222.pdf
 • SKMBT_22324020809221.pdf
 • SKMBT_22324020809220.pdf
 • SKMBT_22324020809211.pdf
 • SKMBT_22324020809210.pdf