Dzień dobry,
Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 30 w Sosnowcu przekazuje informację publiczną - odpowiedzi na zadane pytania oraz skan sprawozdania RR.
Przepraszam za opóźnienie.
Z poważaniem
Aneta Jurkowska

Administratorem Pani/Pana danych adresowych oraz adresu e-mail jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30 im. Stefanii Sempołowskiej,41-200 Sosnowiec ul. Sucha 21.
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30 im. Stefanii Sempołowskiej, 41-200 Sosnowiec ul. Sucha 21 przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( PUODO) z siedzibą w Warszawie ( 00-193), ul. Stawki 2.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 30 w Sosnowcu - e-mail: {{ email }}

Załączniki

  • ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_ZAWARTE_W0D0A_EMAILU.docx
  • sprawozdanie_finansowe_Rady_Rodziców.jpg