Zbuczyn 11 sierpnia 2018 roku

OA.1431.9.2018

Pan Szymon Osowski

Pani Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

<mailto:sprawa-8451@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
sprawa-8451@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję:

1. Gmina Zbuczyn jest wydawcą tytułu prasowego "Zbuczyn Dzisiaj -
Informator Samorządu Gminy Zbuczyn".

Informator wydawany jest dwa razy w roku; Jest on zarejestrowany,
rejestracja nastąpiła Postanowieniem Sądu Okręgowego w Siedlcach

I Wydział Cywilny z dnia 5 kwietnia 2018 roku sygn. akt I Ns Rej Pr 44/18.
(Wcześniej w Gminie Zbuczyn wydawany był kwartalnik).

2. Ponadto Gmina Zbuczyn ma zawartą umowę z Markiem Przewoźnym (White
Studio Przewoźny) na realizację reportaży video o tematyce

związanej z Gminą Zbuczyn i zamieszczanie/udostępnianie ich w serwisie you
tube oraz na oficjalnej stronie ZBN Channel w serwisie facebook;

3. zbuczyn.pl w zakładce ZBN Channel
<https://www.youtube.com/channel/UCTP6hYA2nfJAVnEjCxcEjPA>
https://www.youtube.com/channel/UCTP6hYA2nfJAVnEjCxcEjPA

4. Pierwszy numer Informatora przekazuję w formacie pdf w załączeniu.

5. Wydatki Gminy na ogłoszenia, itp. :

WYDATKI 2015 - 29.302,53 zł

WYDATKI 2016 - 35.784,70 zł

WYDATKI 2017 - 49.756,10 zł

WYDATKI 2018 - 51.207,65 zł

Z poważaniem

Joanna Skolimowska-Szpura

Sekretarz Gminy Zbuczyn

Joanna Skolimowska - Szpura

Sekretarz Gminy Zbuczyn

--------------------------------

Urząd Gminy Zbuczyn

ul. Jana Pawła II 1

08-106 Zbuczyn

tel. 25-641 63 90 wew.16

Pobierz list