W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16.07.2018 r.

Urszula Marzec

Inspektor Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Tel 75 646 44 06

Załączniki

Pobierz list