W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018 r.

Pozdrawiam: Barbara Kielek

Załączniki