Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na otrzymany drogą e-mailową wniosek o
udzieleniu informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r.

Z poważaniem

B.Popławska - biuro rady MiGUM

Załączniki