W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Pani Prezes z dnia 22 sierpnia 2017 roku na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Renata Zbik

Załączniki

Pobierz list