W załączeniu przesyłam odp. na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Marcin Pernach
z-ca kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego
w Swidnicy
tel. 074-851-82-27

Załączniki

Pobierz list