Świdnica, dnia 18.04.2017 r.

Znak sprawy SRP.1431.8.2017

Pan Szymon Osowski Prezes Zarządu

Pani Katarzyna Batko-Tołuć Wiceprezes

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.
następujących pytań

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku

2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku

3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku

4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2014 rok.

5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2015 rok.

6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2016 rok.

przesłany do tut. Urzędu, którego wpływ odnotowaliśmy 22 lutego 2017 r.
oraz w nawiązaniu do korespondencji e-mail z dnia 8 marca 2017 r.,
informuję, że poniższe zestawienie tabelaryczne obejmuje odp. na
przesłane pytania od pkt. 1 do pkt. 6

*REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W 2014 ROKU*

*Wnioskodawca*

*Forma wniosku*

*Data wpłynięcia wniosku *

*Przedmiot wniosku*

*Sygn. Pisma*

*Data*

*Forma odp.*

Barometrbiznesu Sp. z o.o.

FAX

20-01-2014

Umowy

SRP.1431.1.2014

27-01-2014

e-mail

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

e-mail

10-02-2014

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2014 r.

ZRROW.6140.4.2014

10-02-2014

e-mail

Środowisko i Innowacje Sp. zo.o.

e-mail

12-02-2014

Terminu przetargu na usuwanie azbestu

SRP.1431.2.2014

17-03-2014

e-mail

Środowisko i Innowacje Sp. zo.o.

e-mail

12-02-2014

Ankieta dot. azbestu

SRP.1431.3.2014

17-03-2014

e-mail

Osoba fizyczna

e-mail / E-PUAP

14-02-2014

Liczby urzędników

SRP.1431.4.2014

18-02-2014

e-mail

Zarząd Sieci Obywatelskiej Watchog Polska

e-mail

24-02-2014

Ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej za 2013 rok

SRP.1431.5.2014

17-03-2014

e-mail

Osoba fizyczna

pismo

7-03-2014

Dokumentacji dot. wykonania regulacji potoku Kotarba

SRP.1431.6.2014

20-03-2017

pismo

Stowarzyszenie Równość Człowieka Głuchego, Rynek 32 Ip, 58-220 Legnica

pismo

18-03-2014

Komunikacji z osobami niesłyszącymi

SRP.1431.7.2014

31-03-2014

pismo

Osoba fizyczna

pismo

25-03-2014

Dokumentacji dot. wykonania regulacji potoku Kotarba

SRP.1431.8.2014

30-04-2014

pismo

FEWE ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice

e-mail

8-04-2014

Dodatku energetycznego

SRP.1431.9.2014

25-04-2014

e-mail

EconMed Europe Sp. z o.o. Wola Zachariaszowska 123,32-087 Zielonki

pismo

15-04-2013

Programów zdrowotnych i szczepień HPV

SRP.1431.10.2014

25-04-2014

pismo

Osoba fizyczna

pismo/email

06-05-2014

Załącznika do umowy dot. obowiązków inspektora nadzoru

SRP.1431.11.2014

12-05-2014

pismo

Osoba fizyczna

e-mail

07-05-2014

Ankietydot. zamówień publicznych

SRP.1431.12.2014

14-05-2014

e-mail

Osoba fizyczna

e-mail

21-05-2014

Nazwy urzędu i adresu wydz./referatu eweidnecji ludności

SRP.1431.13.2014

26-05-2014

e-mail

Zarząd Enevis Sp. z o.o.

e-mail

10-06-2014

Ograniczenia emisjipyłów na terenie gminy

SRP.1431.14.2014

23-06-2014

e-mail

Osoba fizyczna

e-mail

03-07-2014

Wykrozystania źródeł odnawialnychi aktywności energetycznej gmin

SRP.1431.15.2014

14-07-2014

e-mail

Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych,
ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa

e-mail

01-09-2014

Obsługi i kosztów przesyłek pocztowych w 2013 r. i 2 kwartałów 2014 r.

SRP.1431.16.2014

20-10-2014

e-mail

Osoba fizyczna

pismo

16-09-2014

Fundacji Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

SRP.1431.17.2014

19-09-2014

e-mail

Osoba fizyczna

e-mail

06-10-2014

Danych kontaktowych w zakresie udzielania informacji o środowisku i ich
prezentacji

SRP.1431.18.2014

14-10-2014

e-mail

*REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W 2015 ROKU*

*Wnioskodawca*

*Forma wniosku*

*Data wpłynięcia wniosku *

*Przedmiot wniosku*

*Sygn. Pisma*

*Data*

*Forma odp.*

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

pismo

18-03-2017

Wykaz sołtysów za lata 2015-2019

SRP.1431.1.2015

08-04-2015

e-mail

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

e-mail

24-03-2015

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2014 r.

ZRMLDTR.6140.7.2015

26-03-2015

Pismo

Osoba fizyczna

e-mail

02-04-2015

Liczby mieszkańcow gminy w latach 2010-2014

SRP.1431.2.2015

14-04-2015

e-mail

Osoba fizyczna

e-mail

30-06-205

Wyskość środków finansowych przewidzianych w 2015 na zakup mebli

SRP.1431.3.2015

06-07-2015

e-mail

Enevis Sp. z o.o. ul. Bratysławska 1A, 31-201 Kraków

e-mail

02-07-2015

Planu gospdarki niskoemisyjnej

SRP.1431.4.2015

09-07-2015

e-mail

Unizeto Technologies SA, ul. Krolowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin

e-mail

02-07-2015

Wydatków przewidzianychw 2015 r. na usługi i oprogramowanie komp.

SRP.1431.5.2015

15-07-2015

e-mail

Osoba fizyczna

e-mail

20-07-2015

Liczby zakupionych ryz papieru i tonerów

SRP.1431.6.2015

31-07-2015

e-mail

Osoba fizyczna

e-mail

14-09-2015

Liczby mieszkańców z podziałem na płeć za lata 2011-2014

SRP.1431.7.2015

18-09-2015

e-mail

Osoba fizyczna

e-mail

05-10-2015

Wykaz radnych w latach 2010-2014

SRP.1431.8.2015

09-10-2015

e-mail

Osoba fizyczna

pismo

28-10-2015

Próby odzyskania w latach 2012-2015 podatku VAT, ustalenia wysokości
wynagrodzenia i kwoty odzyskanego podatku VAT

SRP.1431.9.2015

10-11-2015

Pismo

Osoba fizyczna

pismo

28-10-2015

Liczby mieszkanców gminy na koniec 2014 r.

SRP.1431.10.2015

10-11-2015

Pismo

*REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W 2016 ROKU*

*Wnioskodawca*

*Forma wniosku*

*Data wpłynięcia wniosku *

*Przedmiot wniosku*

*Sygn. Pisma*

*Data*

*Forma odp.*

Środowisko i Innowacje Sp. o.o.Dobrów 8, 28-142 Tuczępy

e-mail

14-01-2016

Utylizacji azbestu

SRP.1431.1.2016

26-01-2016

e-mail

Osoba fizyczna

e-mail

29-01-2016

Liczby mieszkańców stałych i tymczasowych w gminie w 2015 r.

SRP.1431.2.2016

5-02-2016

e-mail

Osoba fizyczna

pismo

02-02-2016

Zakupu maszyn

SRP.1431.3.2016

8-02-2016

e-mail

P&P Project Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 7, 58-100 Świdnica

pismo

25-02-2016

Wykazu wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz wykazu dec.lokalizacyjnych dla działek położonych w Pszennie przy

Pobierz list