---
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: FW: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
Data: 2018-08-21 11:02
Od: "Joanna Skolimowska - Szpura" <joanna.skolimowska@zbuczyn.pl>
Do: <biuro@siecobywatelska.pl>

Załączniki

Pobierz list