To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<cieszanow@vp.pl> o 2018-07-17 12:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-03 09:14

Pobierz list