OA.1431.44.2018

06.09.2018 r.

Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej udzielam
odpowiedzi na kolejne pytania:

Ad. 1 Tak, gazetka gminna.

Ad. 2 Prowadzona jest gazetka gminna "Nowinë z Gminë Sëlëczëno".

Ad. 3 <http://goksuleczyno.gdan.pl/suleczyno/promocja.html>
http://goksuleczyno.gdan.pl/suleczyno/promocja.html

Ad. 4 Tak, gazetka jest zarejestrowana w sądzie,

Ad. 5 Ostatnich 5 numerów gazetki gminnej dostępne jest na stronie
internetowej Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej w zakładce SULĘCZYNO -
PROMOCJA.

Ad. 6 2015 - 9000,00 zł, 2016 - 9000,00 zł, 2017 - 9000,00 zł, 2018 -
6000,00.

Z poważaniem

Kinga Zaworska

Sekretariat

Urząd Gminy Sulęczyno

ul. Kaszubska 26

83-320 Sulęczyno

Administratorem danych osobowych jest GMINA SULĘCZYNO z siedzibą w
Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno,
<mailto:info@bip.suleczyno.pl> info@bip.suleczyno.pl. W Gminie Sulęczyno
wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
pod adresem e-mail: <mailto:ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com>
ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com. Dane osobowe przetwarzane będą w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane osobowe
przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia
2016 r. o ochronie danych. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania,
lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Odbiorcą
danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,
w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma
Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

Pobierz list