W nawiązaniu do pytań  skierowanych w piśmie z dnia 31.08.2018r. w
sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczących Łowiectwa
(polowania zbiorowe) informuje jak niżej:

Ad 1, 2, - załączniki

ad. 3 -
http://www.gminalubawa.pl/dla-mieszkancow/ogloszenia-i-komunikaty/lowiectwo/853-terminy-polowan-na-terenie-gminy-lubawa-grunwald-2018-2019

ad.4- brak informacji na obecną chwilę

Pozdrawiam: Andrzej B.

Załączniki