To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 7
wrzesień 2018 do "{{ email }}" <{{ email }}> z
tematem "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.