Szanowny Panie,

przekazuję numer konta do zwrotu kosztów postępowania: 29 2130 0004 2001
0343 2101 0001

pozdrawiam

Agnieszka Zdanowicz

Dyrektorka Zarządzająca

---
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego