To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<{{ email }}> o 10.09.2018 13:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o10.09.2018 14:30