Dokumenty: WO.I.KW-00069.2018
Znak sprawy: WO.I.1431.00002.2018
Rej. koresp. wych.: RKWM-000001.2018
Wysłane przez: Paweł Krzystanek

Dzień dobry.
Działając na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1330) informuję:

Ad.1 - Starostwo posiada wdrożony system obiegu dokumentów.
Ad.1a - Jest to system wspomagający.
Ad.1b - System jest kompatybilny z platformą ePUAP.
Ad.2 - Nie wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami
Ad.3 - Względy organizacyjne.
Ad.4 - Starostwo nie kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji.

Z poważaniem,

Piotr Świderski
Sekretarz Powiatu

Wiadomość wysłano do: {{ email }}.
--
Starostwo Powiatowe
w Sieradzu
pl. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
tel. +48 43 822 05 01
fax: +48 43 822 78 61
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

  • Wniosek_o_informacje_publiczna.eml
  • WO.I.1431.00002.2018-sig.pdf
  • WO.I.1431.00002.2018-sig_YpipbzS.pdf