Odpowiedzi na zadane pytania :

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).

- *NIE*

a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
platformą EPUAP?
2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy
art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?

- *NIE WSZYSTKIE *

3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym
za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy
organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?

- *Jesteśmy w trakcie **realizacji projektu **"Rozwój elektronicznych
usług Powiatu Ełckiego" który ma na celu wprowadzenie między innymi EOD
i lepszą komunikację elektroniczną miedzy podmiotami publicznymi.
Niektóre dokumenty docierają do nas w formie papierowej i w takiej
formie odpowiedzi są odsyłane, o ile dany podmiot wskaże, aby odpowiedź
odesłać w formie elektronicznej.*

4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód?

- *NIE*

**Starostwo Powiatowe w Ełku.

--