Odpowiadając na zadane pytania, informuję:
ad. 1 Starostwo posiada elektroniczny obieg dokumentów .
ad. pkt. a/ jest to forma wspomagająca.
ad.pkt b/ jest kompatybilna.
ad.2 Starostwo jest przygotowane do wszystkich możliwych form doręczania decyzji, oczywiście zgodnie z zapisem art. 39 KPA
ad.3 doręczenia dokonujemy zgodnie z życzeniami strony.
ad.4 nie mieliśmy takich powodów.

Z poważaniem-
Tadeusz Schmidt
Sekretarz Powiatu