Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek z dnia 5 września 2018r. o udzielenie informacji
publicznej w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Anna Rudnicka

Załączniki