Kętrzyn, dnia 14.09.2018 r.

/**/_/*S*/__/*towarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
*/_ ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa_/*
*/_

SOO.1431.14.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wskazuję
odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów?
/Starostwo Powiatowe Posiada wdrożony elektroniczny system obiegu
dokumentów/

a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko
wspomagająca?
/ Jest to forma wspomagająca/

b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest
kompatybilny z platformą EPUAP?
/ Jest kompatybilny z platformą ePuap/

2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy
art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
/Większość decyzji administracyjnych wysyłanych jest formą elektroniczną./

3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym
za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy
organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
/Brak całkowitej integracji system obiegu dokumentów – epuap/

4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód?
/Tak – kontaktowało się./

Z poważaniem,

--
Marta Kawczyńska
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 17 20
e-mail: {{ email }}

Powiat Kętrzyński 11-400 Kętrzyn Pl. Grunwaldzki 1
Tel.: +48 89 751-75-00; fax +48 89 751 24 01; NIP 742-18-42-131; REGON 510742451

Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienianego w niej adresata i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.