Dzień Dobry
W odpowiedzi na pytanie w trybie dostępu do informacji publicznej informuję:

Pytanie Nr 1.
Tak. Elektroniczny Obieg Dokumentów nie jest główną formą dekretacji dokumentów tylko wspomagającą.
Elektroniczny Obieg Dokumentów jest kompatybilny z z EPUAP, chociaż, często zawodzi, zawiesza się.
Starostwo Powiatowe stosuje się do zapisów art. 39 KPA.w sprawie doręczeń decyzji.

Kazimierz Błasiak – sekretarz Powiatu

Załączniki