1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).

TAK

a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?

wspomagająca

b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?

TAK

2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?

TAK

3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?

NIE DOTYCZY

4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

NIE DOTYCZY

Kamil Malinowski

Wydział Organizacyjny

Starostwo Powiatowe w Zambrowie

ul. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

Tel. 86 271 32 96, 86 271 24 18 w. 137

Fax. 86 271 20 92