Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16 lipca 2018 r.

Ponadto przesyłam 5 ostatnich numerów czasopisma wydawanego przez Gminę
Podgórzyn. Ze względu na duży format załączników wiadomość zostanie wysłana
w dwóch częściach.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie otrzymania wiadomości wraz z
załącznikami.

Z poważaniem,

Liwia Manthaj

Urząd Gminy Podgórzyn

Referat Rozwoju Oświaty i Kadr

Załączniki

Pobierz list