W załączeniu kolejne 3 egzemplarze czasopisma wydawanego przez Gminę
Podgórzyn.

Z poważaniem,

Liwia Manthaj

Urząd Gminy Podgórzyn

Referat Rozwoju Oświaty i Kadr

Załączniki

Pobierz list