W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Załączniki