Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dn. 10.09.2018 r. informuję, co następuje:

1. W Starostwie Powiatowym we Włoszczowie został wdrożony elektroniczny obieg dokumentów, który pełni funkcję wspomagającą. System jest kompatybilny z platformą ePUAP.

2. Nie wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 kpa są doręczane w formie elektronicznej.

3. Główną przyczyną stanu wskazanego w pkt 2 jest wspomagająca rola w urzędzie systemów elektronicznych.

4. Urząd nie kontaktował się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia w/w przeszkód.

Robert Suchanek
Kierownik Wydziału Organizacyjnego
i Ochrony Zdrowia
tel. 41/39-44-976