SP.1431.12.2018
Sztum, dnia 17.09.2018 r.


Sieć Obywatelska Watchdog Polska


Ul. Ursynowska 22/2


02-605 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Sztumie w odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji przesyła odpowiedzi na pytanie:

Ad.1. Posiadamy wdrożony elektroniczny obieg dokumentów.

Ad.1.a Jest to forma wspomagająca obieg dokumentów.

Ad.1.b.Elektroniczny obieg dokumentów nie jest kompatybilny z platformą
e-PUAP.

Ad.2. Wszystkie decyzje w sprawach, których dot. art. 39 KPA są doręczne w
sposób wskazany w tym artykule.

Ad.3. Nie dotyczy.

Ad.4. Nie dotyczy.

Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.

Z poważaniem

Halina Gierała

Sekretarz Powiatu Sztumskiego