Sejny, dnia 17.09.2018 r.

Starostwo Powiatowe w Sejnach

ul. 1 Maja 1

16-500 Sejny

OR.1431.34.2018

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

e-mail:{{ email }}

Starostwo Powiatowe w Sejnach w związku z wnioskiem z dnia 10.09.2018 r.
o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuje, że:

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).

Odp. TAK

a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?

Odp. WSPOMAGAJĄCA

b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
platformą EPUAP?

Odp. TAK

2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy
art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?

Odp. TAK

3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym
za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy
organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?

Odp. NIE DOTYCZY

4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód?

Odp. NIEDOTYCZY

StarostaSejneński

Piotr Franciszek Alszko

W dniu 2018-09-10 o 13:46, {{ email }} pisze: