Nr sprawy: OR.1431.6.2018.KA

Wąbrzeźno, dnia 17.09.2018 r.

Do: Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Odpowiadając na Państwa mail-a z dnia 10 września 2018 r. informuję co
następuje:

Ad. 1. Starostwo posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów.

Ad. 1a. Nie jest to główna forma dekretacji dokumentów.

Ad. 1b. Elektroniczny obieg dokumentów jest kompatybilny z platformą EPUAP.

Ad. 2. Decyzje głównie są doręczane na piśmie osobiście lub pocztą zwykłą.

Ad. 3. Nie ma żadnych przeszkód.

Ad. 4. Starostwo nie kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w tej
sprawie - nie było takiej potrzeby.

z poważaniem

Józef Krawczyk

Sekretarz Powiatu