W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.09.2018r w załączeniu przekazuję odpowiedzi
na zadane pytania:


1\. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów?
(jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
**Tak, Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów.**

a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
**Jest to wspomagająca forma dekretacji dokumentów,**

b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą
EPUAP?
**Tak, jest kompatybilny z platformą E-puap**

2\. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39
KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym
artykule:<https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-
urzedami> ?
**Tak, są doręczane elektronicznie.**

3\. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za
pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją
na przeszkodzie?
**Nie dotyczy.**

4\. Czy starosto kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia
ww. przeszkód?
**Nie dotyczy.**

Piotr Rudziński
Inspektor w Zespole ds. Informatyki