Działając z upoważnienia Starosty Sierpeckiego na podstawie art. 13 ust.
1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) Starostwo Powiatowe w Sierpcu informuje:
1. Starostwo Powiatowe w Sierpcu posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów.
a. Jest to wspomagająca forma dekretacji.
b. Jest kompatybilny z platformą ePUAP.
2. TAK.
3. Nie dotyczy
4. Starostwo nie kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji.

Magdalena Piotrowska
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
Starostwa Powiatowego w Sierpcu