Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska,
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
Pan Szymon Osowski, Bartosz Wilk-członek zarządu
Pani Katarzyna Batko-Tołuć - członek zarządu
w odpowiedzi na otrzymane w dniu 10 września br., pytania odpowiadamy:
ad 1 Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu nie posiada wdrożonego elektronicznego
obiegu dokumentów.
ad 2 Sposób doręczania decyzji administracyjnych z naszego urzędu zależny jest
od rodzaju spraw wydziału, który merytorycznie wydaje decyzje z upoważnienia
starosty.
Wydział Komunikacji i Dróg wydaje decyzje w sprawach indywidualnych, jeśli
strona NIE wystąpi o elektroniczne doręczenie takiej decyzji, jest ona doręczana
w sposób tradycyjny. Wydział Ochrony Środowiska wszystkie decyzje dostarcza do
urzędów za pomocą platformy ePUAP za wyjątkiem decyzji zawierającej dokumentację
geologiczną, w takim przypadku decyzje dostarczane są w sposób tradycyjny
pozwalający na archiwizację dokumentacji w danym urzędzie, zgodnie z wymogami
ustawy prawo geologiczne i górnicze. Wydział Organizacyjny dostarczał decyzje w
formie papierowej, nie złożono żadnego wniosku o elektroniczne dostarczenie
decyzji. Pozostałe wydziały urzędu nie dostarczają decyzji w drodze
elektronicznej, gdyż w większości przypadków podmioty publiczne nie są stronami
tych postępowań.
ad 3 Z powyższych powodów korespondencja przekazywana jest w sposób mieszany.
Brak jest przeszkód natury technicznej.
ad 4 Nie kontaktowaliśmy się z Ministerstwem Cyfryzacji.
pozdrawiam w imieniu Starosty międzyrzeckiego Grzegorza Gabryelskiego
Mirosław Leśny Sekretarz Powiatu

Dnia 10 wrzesień 2018 o 14:01 "Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu"
<{{ email }}> napisał(a):

pozdrawiam
===============================================
Mirosław Leśny
Sekretarz Powiatu
tel: 95 742-84-14
-----------------------------------------------
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
tel. 95 742 84 10
fax. 95 742 84 11
e-mail: {{ email }}
www.powiat-miedzyrzecki.pl
===============================================