Dzień dobry

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji, Starostwo Powiatowe we Włodawie udziela odpowiedzi na Państwa zapytania:

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2)

– TAK
a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?

– Jest to forma wspomagająca dekretację dokumentów.
b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?

– NIE
2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?

– NIE
3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?

– Obecne warunki techniczne i prawne nie pozwalają na przekazywanie decyzji za pomocą platformy ePUAP. Ustawodawca musi określić formalny przebieg drogi przekazywania decyzji w formie elektronicznej.
4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

- NIE

Magdalena Sadura

Załączniki

  • image001_SdWxaK2.jpg
  • image002_hHimLBa.jpg