W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.09.2018 r. o udostępnienie informacji, przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów?

TAK

a. Czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?

Jest wspomagającą formą dekretacji.

b. Czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
NIE

2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane
w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany
papierow-miedzy-urzedami?
Tak, w większości

3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?

W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych nadmiarem pracy i dużą ilością wydanych decyzji, wysyłamy je pocztą lub doręczamy do pobliskich urzędów poprzez wyznaczonych pracowników Starostwa Powiatowego.

4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

Nie, ponieważ nie było takiej potrzeby.

Pozdrawiam
Monika Janicka
Starostwo Powiatowe
Aleja Jana Pawła II 5

68-200 Żary

Tel. 68 479 06 32