Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10.09.2018 r., na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 poz.1764 ze zm.) poniżej odpowiedzi

na zadane pytania:

Ad.1 - Tak, Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów.

Ad. a) jest to wspomagająca forma dekretacji dokumentów;

Ad. b) elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP.

Ad. 2 – Tak, wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami.

Ad. 3 – nie dotyczy;

Ad. 4 – nie dotyczy.

Załączniki

  • image001_EhBch4N.jpg